Archives

Doktor socjologii. Członkini Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland. Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland, liczącej ślad węglowy i budującej strategie redukcji emisji dla firm i samorządów. W Fundacji zajmuje się strategiami klimatycznymi firm i wspieraniem przemyślanego podejścia do zmian klimatu, budowaniem świadomości nt. zmian klimatu i ich spowolnienia. Członkini Rady Fundacji WWF, Rady Programowej Client Earth, Fundacji Instytut Spraw Publicznych i Fundacji Magazynu Pismo. Doradza Purpose Climate Lab. Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii komunikacyjnych, zarządzaniu ryzykiem komunikacyjnym w biznesie (McKinsey & Company) i administracji państwowej.

Read More

Absolwent Wydziału Elektroniki oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z ponad 25-letnim doświadczeniem menadżerskim na rynku ICT.

Od sierpnia 2021 Dyrektor Handlowy w Cellnex Poland, gdzie odpowiada za sprzedaż całego portfolio Grupy Cellnex Telecom w Polsce.

Wcześniej współpracował z czołowymi dostawcami rozwiązań telekomunikacyjnych takimi jak Samsung Electronics, Alcatel, Alcatel-Lucent, Ericsson czy ZTE zarządzając sprzedażą do kluczowych klientów-operatorów w Polsce, w szczególności w obszarze sieci mobilnych (Centertel/Orange, Era/T-Mobile, Play, Polkomtel).

Przez ostatnie kilka lat jako wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu w grupie Systemics aktywnie wspierał wdrażanie obiektywnych standardów pomiarów jakości sieci telekomunikacyjnych na rynku europejskim, a także jako prezes NetQPro zarządzał rozwojem i sprzedażą polskiego oprogramowania do monitoringu i analizy sieci telekomunikacyjnych w czasie rzeczywistym.

Read More

Dr Krzysztof Korus is an attorney with a doctorate in law, and an economist. He is an expert on payment services, new technologies law, and banking law. Every year since 2015, he has been listed as a recommended lawyer in Chambers Europe in the Banking & Finance category. He is a pioneer in advising on regulatory issues for the fintech sector in Poland. He co-authored the “Study Impact of the PSD” and “Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” for the European Commission, and sat on the programming council for the monthly “Banking Law Monitor”. He is a member of the European Payments Consulting Association.He has written several dozen publications, legal analyses, and commentaries and spoken at numerous industry events in Poland, Europe, the US, and Asia. He is involved in legislative work at the Polish and EU level.

Read More

Od stycznia 2017 jest Wiceprezesem Zarządu ds. Rynku Biznesowego. Wcześniej była Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w DHL International Ltd. Od ponad 20 lat związana z sektorem telekomunikacyjnym. Od 1996 roku odpowiadała za rynek sprzedaży w firmie Polkomtel S.A. początkowo jako Dyrektor Sprzedaży, następnie Dyrektor Regionu, Dyrektor Departamentu Klientów Indywidualnych i Zastępca Dyrektora Departamentu Klientów Biznesowych. W 2006 roku dołączyła do zespołu Orange Polska w PTK Centertel jako Zastępca Dyrektora Pionu Sprzedaży Rynku Biznesowego, a następnie Dyrektor Pionu Sprzedaży do Klientów Biznesowych. Od 2008 roku była Dyrektorem Pionu Klientów Biznesowych, a potem Dyrektorem Sprzedaży jednocześnie w PTK Centertel i w Orange Polska

W listopadzie 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Orange Polska, a dwa lata później została Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji.
Od stycznia 2017 roku jako Wiceprezes Zarządu Orange Polska odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions i BlueSoft.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademii Mentoringu oraz Advanced Management Programme na INSEAD.

Pełni funkcję członka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Fundacji Orange i Professional Women Network (PWN). Jest też Prezeską stowarzyszenia LiderShe. Aktywna mentorka w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Perspektywy, a także współautorka pierwszych w Europie studiów dla kobiet – Akademii Przywództwa Kobiet na Akademii Leona Koźmińskiego.

Read More

dr hab. n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Lekarz i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii oraz szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań.

Wykształcenie:

Absolwent I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 roku doktoryzował się w Instytucie Kardiologii w Warszawie na podstawie pracy doktorskiej pt. „Jednoośrodkowe wyniki wieloośrodkowego Rejestru Burz Elektrycznych RECOVERY”. W 2019 roku uzyskał tytuł Master of Business in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwent prestiżowego programu menedżerskiego Oxford Executive Leadership Programme organizowanego przez Saïd Business School i University of Oxford. Habilitował się w dyscyplinie nauk medycznych w maju 2021 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu kardiologii, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia m.in. w The Lancet, Circulation, European Journal of Heart Failure oraz doniesień konferencyjnych na krajowych i międzynarodowych kongresach medycznych. Łączna ilość cytowań w piśmiennictwie : >620; h-index = 7. Prowadził zajęcia na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów MBA w ochronie zdrowia oraz jako pracownik naukowy Collegium Medicum UKSW.

Praca zawodowa:

Pracował w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej, w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego. W latach 2018-2019 był doradcą Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego.  Współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem dla Pacjentów z Zaburzeniami Rytmu Serca – Serce dla Arytmii.  W latach 2018-2020 Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentujący Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia oraz Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący Rady Społecznej SCCHS w Zabrzu oraz wiceprzewodniczący Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ. W latach 2019-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PZU Zdrowie.

Członek grupy eksperckiej Komisji Europejskiej w zakresie badań klinicznych.
Reprezentant Polski w grupie Mission Cancer przy Komisji Europejskiej.

Życie prywatne:

Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Read More