7 - 8 Marca 2022 r.

Airport Hotel Okęcie

Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej

Kolejne,14-te już Forum Gospodarcze TIME, organizowane przez największe i najbardziej aktywne organizacje ICT, stało się okazją do przedstawienia głównych barier blokujących wykorzystanie potencjału innowacji cyfrowych dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Głównym tematem była zielona transformacja cyfrowa jako podstawa sieciowej gospodarki o obiegu zamkniętym (S-GOZ). W trakcie Forum przedstawiono cały szereg koncepcji i rozwiązań cyfrowych, które podnoszą innowacyjność i konkurencyjność gospodarki w czasie pokoju i jej odporność na cyberataki z użyciem broni informatycznych, szantaż energetyczny oraz konflikty zbrojne.

KIGEiT od 2012 roku ostrzegała, że energetyka oparta na paliwach kopalnych dożywa swych dni oraz zmniejsza bezpieczeństwo i odporność gospodarki na zagrożenia. Informowaliśmy, że po roku 2020 koszty generowania energii elektrycznej z OZE będą niższe niż z węgla. W 2019 koszty produkcji energii z OZE stały się konkurencyjne wobec starych technologii, co zapowiadało konflikt energetyczny. Komunikowaliśmy, że do cyberataków na sieci elektroenergetyczne wykorzystywana jest i będzie, zaawansowana broń informatyczna oraz sugerowaliśmy, że kraje uzależnione od paliw kopalnych będą coraz intensywniej przeciwdziałać transformacji energetycznej, co stało się faktem. Celem cyberataku stają się wszystkie elementy S-GOZ. Program tegorocznego Forum poświęcono w całości zagadnieniom podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego, cyfrowego, przemysłowego i sieciowego. Tematami konferencji były problemy, których rozwiązanie zwiększy odporność polskiej gospodarki na wojnę elektroniczną i informacyjną oraz usprawni jej funkcjonowanie….więcej>>

Patronat Honorowy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy

Współpraca

Patronat Medialny

 

8:50 – 9:00Uroczyste otwarcie Forum Gospodarczego TIME
9:00 – 9:10Polski wkład w realizację Zielonego Ładu EU
Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
9:10 – 9:20Zielona cyfrowa transformacja
Doreen Bogdan-Martin – Director of the Telecommunication Development Bureau, ITU
9:20 – 9:30Innowacyjność przedsiębiorstw siłą napędową gospodarki UE
Cecilia Bonefeld-Dahl – Dyrektor Zarządzający, DigitalEurope
9:30- 9:50Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej
Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT
9:50 – 10:10Zielony Ład – strategia rozwoju gospodarczego UE do 2050 roku
Prof. Paweł Wojciechowski – Whiteshield Partners

 

TELEKOMUNIKACJA I ENERGIA
10:10- 10:40Nie ma cyfryzacji bez telekomunikacji – jak usprawnić proces budowy sieci?
Wprowadzenie: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Moderator: Andrzej Abramczuk – Przewodniczący Rady Izby, KIGEiT
Rafał Gawin – Prezes, URE
Jacek Oko – Prezes, UKE
10:40 – 11:30Obszary współpracy telekomunikacji i energetyki – jak korzystać wspólnie z infrastruktury
Moderator: Ireneusz Piecuch – Starszy Partner, Kancelaria Prawna DGTL
Mikołaj Skipietrow – Commercial Director, Cellnex Poland
Daniel Piechocki – Dyrektor Infrastruktury i Serwisu Usług, Orange Polska
Grzegorz Bojar – Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, PSE
Roman Pacholski – Dyrektor Departamentu IT , Enea
Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej, Polkomtel
BUDOWA KONKURENCYJNEGO RYNKU ENERGETYKI ROZPROSZONEJ
11:30 – 11:40Propozycje reformy elektroenergetyki
Stefan Kamiński – Prezes Zarządu, KIGEiT
11:40 – 11:50Lokalne rynki energii
Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT
11:50 – 12:00Budowa systemu taryf dynamicznych
Tomasz Kowalak – Ekspert Rynku
12:00 – 12:10Kolekcja i przetwarzanie danych pomiarowych
Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Industries
ZMIANY NA RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM
12:10 – 12:30PKE i kolejne wyzwania
Marta Wojciechowska – Prezes Zarządu, Fiberhost
Tomasz Proć – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji,  KPRM
12:30 – 13:30Hurtowy Dostęp do sieci POPC
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor Naczelny, Telko.in
Eliza Pogorzelska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Luiza Czyż-Trzcianowska – Dyrektor Departamentu Regulacji, UKE
Piotr Wieczorkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Nexera
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości, Orange Polska
Marta Wojciechowska – Prezes Zarządu, Fiberhost
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Cezary Albrecht – Dyrektor Ds. Prawnych, Audytu, Zarządzania Zgodnością I Ochrony Danych Osobowych – T-Mobile Polska
13:30 – 14:00Kompetencje przyszłości – rozwiązania AI w Telekomunikacji
Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Digital Poland
Bożena Leśniewska – Wiceprezes Zarządu, Orange Polska
LUNCH
14:30 – 14:45Definicja lokalizacji zakończenia sieci – za co odpowiada przedsiębiorca
Prof. Stanisław Piątek
14:45 – 14:55PKE a biznes – koszty działalności, churn i migracje klientów, zmiany w ofertach
Maciej Jankowski – Kancelaria Prawna Media
14:55 – 15:30Klauzule modyfikacyjne i waloryzacyjne
Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, PIIT
Łukasz Bielak – Zastępca Dyrektora Działu Prawnego i Regulacji, Netia
Dorota Grudzień Barbachowska – Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej, UKE
Michał Piątkowski – Manager ds. Konsumenckich, Radca Prawny, T-Mobile Polska
Krzysztof Lehmann – Zastępca Dyrektora Delegatura w Bydgoszczy, UOKiK
Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej, Vectra
15:30- 15:45Dostęp do infrastruktury w świetle PKE
Tomasz Opolski – Zastępca Dyrektor Departamentu Telekomunikacji, KPRM
Mateusz Borowiak – Aplikant Radcowski, Kancelaria Prawna Media
15:45 – 16:00Zmiany SOR i dostosowanie orzecznictwa UKE
Tomasz Bukowski – Ekspert ds. Regulacji, Kancelaria Prawna Media
Luiza Czyż-Trzcianowska – Dyrektor Departamentu Regulacji, UKE
16:00 – 16:15Wdrożenie nowych zapisów dotyczących częstotliwości
Mariusz Busiło – Kancelaria Prawna Bącal, Busiło

 

NOWY FINANSOWY ŁAD
10:10 – 10:20Finansowanie inwestycji w sektorze ICT
Remigiusz Kopoczek – p.o. Dyrektor – NCBR
10:20 – 10:35Współpraca Nauka Biznes
Prof. Andrzej Sokala JM Rektor – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10:35- 11:10Open Banking by PSD2 – results and perspectives
Moderator: Prof. Michał Polasik – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Markus Metschitzer – DG FISMA European Commission
Krzysztof Korus – Member of the Executive Board – The European Payment Institutions Federation (EPIF)
Gijs Boudewijn – Wiceprzewodniczący Komisji ds. Systemów Płatniczych – The European Banking Federation (EBF)
Jozef Klaassen – Chief Revenue Officer (CRO) – Aiia, a Mastercard company
11:10- 11:40Waluty cyfrowe banków centralnych (CBDC)
Moderator: Robert Huterski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adam Głogowski- Doradca Kierujący Wydziałem Departament Systemu Płatniczego, Wydział Pieniądza Cyfrowego i Innowacji Finansowych, NBP
Marek Dietl – Prezes Zarządu, GPW
11:40 – 12:20Europejski wymiar finansowania inwestycji Zielonego Ładu
Oliver Blank – Director European Affairs, ZVEI
Kyriacos Charalambous – Member of the Cabinet of EU Commissioner for the Budget, Johannes Hahn
Andreas Brunsgaard – Leading Senior Advisor Member of the EU Platform on Sustainable Finance DI, Confederation of Danish Industry
12:30 – 13:00Zielone technologie w świecie finansów
Moderator: Sławomir Cieśliński – Prezes Zarządu, Medien Service
Rafał Tomaszewski – Redaktor Naczelny, Fintek
Marcin Petrykowski – Prezes Zarządu, Atende
Andrzej Reich – Ekspert Rynku
Agnieszka Liszka Dobrowolska – Fundacja Climate Startegies Poland
Jacek Hutyra – Doradca ds. Polityki Klimatycznej, Orange Polska
13:00 – 13:10Prezentacja założeń do raportu – „Blockchain w Polsce”
Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, PIIT
13:10 – 13:40W stronę zielonego e-commerce
Paweł Oksanowicz – Izba Gospodarki Elektronicznej
Borys Skraba – Prezes Zarządu, Strix
Jacek Kinecki – Prezes Zarządu, Przelewy24
13:40 – 14:30Finansowanie Zielonego Ładu przez sektor bankowy oraz alternatywne źródła
Wprowadzenie: Irina Fan – Research Director, Hong Kong Trade Development Council
Wprowadzenie: Marcin Kowalczyk – Head of Climate Team, Fundacja WWF Polska
Moderator: Sławomir Cieśliński – Prezes Zarządu, Medien Service
Grzegorz Rabsztyn – Dyrektor Biura Grupy EBI w Polsce, Europejski Bank Inwestycyjny
Wojciech Hann – Prezes Zarządu – Bank Ochrony Środowiska
Marcin Kowalczyk – Head of Climate Team, Fundacja WWF Polska
Magdalena Burzyńska – Dyrektor Zarządzający, Ayming Polska
LUNCH

 

 

9:10- 9:20Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE – „Droga do Cyfrowej Dekady”
Jakub Boratyński – Director Networks & Governance, DG GROW
9:20- 9:30Cyberbezpieczeństwo przyszłych cyfrowych sieci i technologii
Marco Obiso – Head of the Cybersecurity Division, ITU
9:30 – 9:45Dlaczego ludzie przeczą faktom naukowym – jak przekonać reptilianina?
Marcin Bochenek – Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Strategicznego, NCBR
9:45- 10:00Struktura wydatków w nowej perspektywie finansowej
Rafał Duczek – Kancelaria Prawna GWW
Wojciech Dziomdziora – Radca Prawny, Nexera
10:00 – 10:40Krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego rola w gospodarce
Wprowadzenie: Cezary Albrecht – Dyrektor ds. Prawnych, Audytu, Zarządzania Zgodnością i Ochrony Danych Osobowych,  T-Mobile Polska
Moderator: Eugeniusz Gaca – Przewodniczący Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, KIGEiT
Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, KPRM

 

TELEKOMUNIKACJA & CYBERBEZPIECZEŃSTWO
10:40 – 10:55Dlaczego Polska potrzebuje sieci strategicznej?
Nikodem Bończa-Tomaszewski – Prezes Zarządu, Exatel
11:00 – 12:00Narzędzia wspierające zapewnienie cyberbezpieczeństwa
Wprowadzenie: Krzysztof Silicki – Zastępca Dyrektora, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji,  NASK
Moderator: Krzysztof Silicki – Zastępca Dyrektora, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK
Przemysław Dęba – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, Orange Polska
Jacek Łęgiewicz – Public Affairs Director, Samsung
Juliusz Brzostek – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, NASK
Katarzyna Prusak-Górniak – Doradca ds. Cyberbezpieczeństwa,  Stałe Przedstawicielstwo RP w UE
12:00 – 12:10Realizacja sieci łączności krytycznej (PPDR) w Polsce i na świecie
Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający,  Fundacja Digital Poland
12:10 – 12:255G – Rzeczywistość sieci w 2030
Martin Mellor – Prezes Zarządu, Ericsson Polska
12:25 – 12:40Inteligentny świat przyszłości
Andrew Williamson – Vice President, Government Affairs and Economic Adviser, Huawei
12:40 – 12:50Przemysłowe sieci 5G
Wiesław Łodzikowski – Dyrektor Departamentu Sieci Teleinformatycznych, PKN Orlen
12:50 – 13:00Standaryzacja w rozwoju sieci 5G
Bilel Jamousi – Chief of the Study Groups Department of ITU Standardization Bureau,  ITU
13:00 – 13:30Internet a regulacje unijne
Wprowadzenie: Luiza Piskorek – Kancelaria Prawna Media
Moderator: Xawery Konarski – Wiceprezes, PIIT
Marcin Olender – Public Policy and Government Relations Manager Central and Eastern Europe, Google
Damian Flisak – Head of Group Public Affairs, Ringier Axel Springer Polska
LUNCH
14:00 – 14:10Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC?
Mirosław Kalinowski – Dyrektor, Krajowy Instytut Mediów
14:10 – 14:30Założenia a efekty kampanii społecznej „Gotowi na DVB-T2/HEVC”
Ireneusz Piecuch – Starszy Partner, Kancelaria Prawna DGTL
Tomasz Proć – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji, KPRM
14:30 – 15:30Szanse i zagrożenia rynku medialnego
Moderator: Ireneusz Piecuch – Starszy Partner, Kancelaria Prawna DGTL
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
Dariusz Działkowski – Dyrektor ds. Technicznych, Cyfrowy Polsat
Marcin Klepacki – Dyrektor Biura Dystrybucji, Telewizja Polska
Dariusz Dąbski – Prezes Zarządu,  Telewizja PULS
Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu – Kino Polska
EUROPEJSKA AUTONOMIA CYFROWA W PRZEMYŚLE I USŁUGACH
10:30 – 10:40Europejska Autonomia Cyfrowa
Dariusz Działkowski – Dyrektor ds. Technicznych, Cyfrowy Polsat
10:40 – 10:50Ekonomia skali Przemysłu 4.0
Maciej Bukowski – Prezes Zarządu, WiseEuropa
10:50- 11:00Normalizacja w dziedzinie niezależności cyfrowej
Tomasz Mazur – Kierownik Wydział Prac Normalizacyjnych – Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji, PKN
11:00- 11:10Europejski standard dla sieci IIoT
Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland
11:10 – 11:20Systemy operacyjne
Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Industries
11:20 – 12:00Gospodarka wodorowa
Marcin Bochenek – Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Strategicznego, NCBR
Agnieszka Marciniak – Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju, NCBR
Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty
Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Andrzej Szałek – Doradca Zarządu, Toyota Motor Poland
12:00 – 12:40Chmura szansą na przyspieszenie transformacji cyfrowej gospodarki
Dariusz Śpiewak – Koordynator Polskiego Hubu GAIA-X
Michał Żyliński – Cloud Customer Engineering Manager, Google Cloud Poland
Francesco Bonfiglio – Chief Executive Officer, GAIA-X
Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego, KPRM
12:40 – 13:30Budowanie sieci współpracy dla rozwoju technologii i gospodarki cyfrowej
Lidia Stępińska-Ustasiak – Ekspert ds. Współpracy Międzynarodowej, KIGEiT
Aleksandra Musielak – Dyrektor Departamentu Rynku Cyfrowego, Konfederacja Lewiatan
Justyna Romanowska – Radca ds. Cyfrowych, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE
Ross Creelman – Public Policy Manager, ETNO
Justyna Duszyńska – Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Jochen Reinschmidt – Head of Innovation Policy, ZVEI
LUNCH
14:00 – 14:40Europejska przestrzeń danych zdrowotnych – nowy wymiar cyfrowego zdrowia
Wprowadzenie: Markus Kalliola – Project Director TEHDAS, Sitra
Moderator: Artur Pruszko – Forum e-Zdrowia
Hans-Peter Bursig – Managing Director Division Medical Engineering, ZVEI
Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych
Rafał Szmuc – Prezes Zarządu, CliniNote
Michał Kępowicz – Dyrektor ds. Relacji Strategicznych, Philips
14:40 – 14:50Znaczenie technologii powszechnego zastosowania
Andrzej Soldaty – Ekspert ds. Przemysłu 4.0
14:50 – 15:00Rozszerzona rzeczywistość
Jerzy Kuś – Wiceprezes Zarządu, Vobacom
15:00 – 15:20Smartfon w polityce cyberbezpieczeństwa
Zdzisław Nowak – CEO, Sferisk

 

Sieci 5G

Gospodarka cyfrowa

Sztuczna inteligencja

Cyberbezpieczeństwo

Przemysł 4.0

Płatności cyfrowe

Suwerenność cyfrowa

Transformacja energetyczna

Cyfrowy rynek medialny

Speakers

Aleksandra Musielak

Position: Konfederacja Lewiatan

Aleksandra Musielak

Konfederacja Lewiatan

Zdzisław Nowak

Position: Sferisk

Zdzisław Nowak

Sferisk

Ross Creelman

Position: ETNO

Ross Creelman

ETNO

Justyna Romanowska

Position: Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

r.pr. Justyna Romanowska – specjalista w dziedzinie dyplomacji technologicznej oraz prawie nowych technologii. Aktualnie pełni funkcję attaché ds. cyfrowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli i kieruje pracami referatu  ds. cyfryzacji. Jest również przedstawicielem Polski w ramach sieci Digital Diplomacy Networks (Digital ambassadors).

Z wykształcenia prawniczka. Absolwentka aplikacji sądowej przy SO w Warszawie. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Urzędnik polskiej administracji publicznej z kilkunastoletnim stażem pracy w kraju oraz za granicą (13 lat doświadczenia w regulacji sektora cyfrowego).

Wieloletni negocjator unijny prawa nowych technologii w Brukseli. Praktyk w zakresie tworzenia regulacji unijnych oraz ich implementacji. Reprezentantka Polski w gremiach Rady UE zajmujących się cyfryzacją i nowymi technologiami, grupach tematycznych działających przy Komisji Europejskiej oraz ekspert w kraju.

Justyna Romanowska

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

r.pr. Justyna Romanowska – specjalista w dziedzinie dyplomacji technologicznej oraz...

Jerzy Kuś

Position: Vobacom

Jerzy Kuś

Vobacom

Przemysław Dęba

Position: Orange Polska

Przemysław Dęba

Orange Polska

Daniel Piechocki

Position: Orange Polska

Jest absolwentem Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, Szkoły Głównej Handlowej oraz Executive MBA Akademii Koźmińskiego.

Karierę zawodową w Orange Polska rozpoczął w 2000 roku w obszarze kontrolingu. W następnych latach, obejmując stanowiska menadżerskie, rozwijał obszar planowania sieci i realizacji inwestycji, a następnie odpowiadał za rozwój platform usługowych i R&D. Od 2017 roku odpowiadał za infrastrukturę i środowisko techniczne dla fix, mobile i IT, realizując wiele kluczowych projektów, w tym zaprojektowanie i wybudowanie oddanego w ubiegłym roku Warsaw Data Hub, modernizację  istniejących Data Centers, projekt dekarbonizacji mający na celu zmniejszenie emisji CO2 i optymalizację sieci Legacy,

Obecnie jest całościowo odpowiedzialny za techniczną obsługę klientów; monitorowanie, zarządzanie, utrzymanie i optymalizację sieci; zarządzanie Partnerami Technicznymi; zapewnienie jakości środowiska technicznego; zapewnienie kompleksowej wiedzy i odpowiedniej jakości danych fizycznych i logicznych o infrastrukturze; zarządzanie zasobami i majątkiem; definiowanie wymagań i wdrażanie standardów dla procesów operacyjnych i systemów informatycznych.

Daniel Piechocki

Orange Polska

Jest absolwentem Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, Szkoły Głównej Handlowej oraz...

Lech Żak

Position: Enea

Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: Sieci Systemy Energetyczne). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na Uniwersytecie Stanforda oraz Zarządzania projektami, Washington University, USA.

Przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego, od zadań inżynierskich po menedżerskie, obejmując cały biznesowy obszar energetyki – od dystrybucji po wytwarzanie. Był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator, a ostatnio – prezesem Enei Elektrowni Połaniec.

Uzyskał dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Akredytacji.

Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w branży, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki.

Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w fundacjach i stowarzyszeniach branżowych, m.in. w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, jako Prezes Oddziału Pilskiego i przewodniczący komisji ds. legislacji przy ZG SEP; jest członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Elektrowni.

Lech Żak

Enea

Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: Sieci Systemy...

Tomasz Proć

Position: KPRM

Tomasz Proć

KPRM

Michał Piątkowski

Position: T-Mobile

„Michał Piątkowski: Radca prawny / Kierownik ds. konsumenckich w Departamencie Public Affairs i Spraw Regulacyjnych T-Mobile Polska S.A. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji oraz nowych technologii. Uczestniczył w procesie legislacyjnym wszystkich dotychczasowych nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania nowych uregulowań prawnych do procesów biznesowych. Odpowiada za prowadzenie postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz Prezesa UKE. Jest aktywnym członkiem komitetów działających w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Poprzednio pracował dla Ministerstwa Łączności oraz UKE. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA Oxford Brookes University.”

Michał Piątkowski

T-Mobile

„Michał Piątkowski: Radca prawny / Kierownik ds. konsumenckich w Departamencie...

Markus Metschitzer

Position: DG FISMA European Commission

Markus joined the payments team of DG FISMA in June 2021. He started his career in the Austrian Ministry of Finance. As Financial Services Attaché, he was involved in the negotiations on PSD2 and all dossiers related to financial services for almost seven years. Before joining the European Commission, he worked in the private sector and the Single Resolution Board.

Markus Metschitzer

DG FISMA European Commission

Markus joined the payments team of DG FISMA in June...

Irina Fan

Position: Hong Kong Trade Development Council

Ms Irina Fan joined the Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) as the Director of Research in January 2022, leading the Council’s Research Department to conduct a wide range of surveys, research studies, and analysis on key trends that affect the global trade and economic environment and identifying business opportunities for Hong Kong companies in the Mainland China and international markets. Irina has over 25 years of research experience with extensive exposure to Mainland China, the Asia Pacific region and international markets. Prior to joining HKTDC, she held senior positions in the financial services and banking sector, including Head of Insurance Market Analysis at Swiss Re based in Zurich and Senior Economist at Hang Seng Bank. She started her career as an HKTDC economist, overseeing services-related research projects. Irina graduated from the University of Hong Kong with a Master of Economics degree.

Irina Fan

Hong Kong Trade Development Council

Ms Irina Fan joined the Hong Kong Trade Development Council...

Grzegorz Rabsztyn

Position: Europejski Bank Inwestycyjny

Związany z sektorem bankowym od ponad 15 lat. Od 2014 r. w strukturach Europejskiego Banku Inwestycyjnego aktywnie uczestniczył w procesach finansowania projektów w Polsce oraz krajach bałtyckich. Był zaangażowany w transakcje finansowania dla Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, banków oraz klientów korporacyjnych z różnych sektorów. Realizował operacje finansowania kredytami inwestycyjnymi, a także produktami strukturyzowanymi oferowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny, takimi jak sekurytyzacje, risk sharing oraz project finance.

Jest radcą prawnym. Przed dołączeniem do EBI pracował przy licznych transakcjach finansowania i restrukturyzacji w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom licencjata w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Odbył roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Aarhus w Danii.

Grzegorz Rabsztyn

Europejski Bank Inwestycyjny

Związany z sektorem bankowym od ponad 15 lat. Od 2014...

Michał Kępowicz

Position: Philips

Michał Kępowicz, Dyrektor ds Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare CEER,
wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.
W Philips odpowiedzialny jest za rozwijanie współpracy i projektów z administracją rządową, samorządową, uczelniami i szpitalami.

Wcześniej zatrudniony jako dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia
i główny ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych UE w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).

Ekspert od zarządzania złożonymi projektami międzynarodowymi i negocjator programów UE.

Michał Kępowicz

Philips

Michał Kępowicz, Dyrektor ds Relacji Strategicznych i Market Access, Philips...

Andrzej Reich

Position: Fundacja Climate Strategies Poland

Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN, a następnie, w latach 1998 – 2007 w GINB, NBP, oraz 2012 – 2018 w UKNF odpowiadał za politykę regulacyjną polskiego sektora bankowego. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Od roku 2013 do 2018 był członkiem Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Andrzej Reich

Fundacja Climate Strategies Poland

Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym. Ukończył studia...

Agnieszka Liszka Dobrowolska

Position: Fundacja Climate Strategies Poland

Doktor socjologii. Członkini Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland. Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland, liczącej ślad węglowy i budującej strategie redukcji emisji dla firm i samorządów. W Fundacji zajmuje się strategiami klimatycznymi firm i wspieraniem przemyślanego podejścia do zmian klimatu, budowaniem świadomości nt. zmian klimatu i ich spowolnienia. Członkini Rady Fundacji WWF, Rady Programowej Client Earth, Fundacji Instytut Spraw Publicznych i Fundacji Magazynu Pismo. Doradza Purpose Climate Lab. Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii komunikacyjnych, zarządzaniu ryzykiem komunikacyjnym w biznesie (McKinsey & Company) i administracji państwowej.

Agnieszka Liszka Dobrowolska

Fundacja Climate Strategies Poland

Doktor socjologii. Członkini Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland. Współzałożycielka Fundacji Climate...

Marcin Kowalczyk

Position: Fundacja WWF Polska

Marcin Kowalczyk

Fundacja WWF Polska

Magdalena Golonka

Position: MGLegal

Magdalena Golonka

MGLegal

Mikołaj Skipietrow

Position: Cellnex Poland

Absolwent Wydziału Elektroniki oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z ponad 25-letnim doświadczeniem menadżerskim na rynku ICT.

Od sierpnia 2021 Dyrektor Handlowy w Cellnex Poland, gdzie odpowiada za sprzedaż całego portfolio Grupy Cellnex Telecom w Polsce.

Wcześniej współpracował z czołowymi dostawcami rozwiązań telekomunikacyjnych takimi jak Samsung Electronics, Alcatel, Alcatel-Lucent, Ericsson czy ZTE zarządzając sprzedażą do kluczowych klientów-operatorów w Polsce, w szczególności w obszarze sieci mobilnych (Centertel/Orange, Era/T-Mobile, Play, Polkomtel).

Przez ostatnie kilka lat jako wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu w grupie Systemics aktywnie wspierał wdrażanie obiektywnych standardów pomiarów jakości sieci telekomunikacyjnych na rynku europejskim, a także jako prezes NetQPro zarządzał rozwojem i sprzedażą polskiego oprogramowania do monitoringu i analizy sieci telekomunikacyjnych w czasie rzeczywistym.

Mikołaj Skipietrow

Cellnex Poland

Absolwent Wydziału Elektroniki oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z ponad...

Krzysztof Korus

Position: Kancelaria DLK

Dr Krzysztof Korus is an attorney with a doctorate in law, and an economist. He is an expert on payment services, new technologies law, and banking law. Every year since 2015, he has been listed as a recommended lawyer in Chambers Europe in the Banking & Finance category. He is a pioneer in advising on regulatory issues for the fintech sector in Poland. He co-authored the “Study Impact of the PSD” and “Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” for the European Commission, and sat on the programming council for the monthly “Banking Law Monitor”. He is a member of the European Payments Consulting Association.He has written several dozen publications, legal analyses, and commentaries and spoken at numerous industry events in Poland, Europe, the US, and Asia. He is involved in legislative work at the Polish and EU level.

Krzysztof Korus

Kancelaria DLK

Dr Krzysztof Korus is an attorney with a doctorate in...

Bożena Leśniewska

Position: Orange

Od stycznia 2017 jest Wiceprezesem Zarządu ds. Rynku Biznesowego. Wcześniej była Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w DHL International Ltd. Od ponad 20 lat związana z sektorem telekomunikacyjnym. Od 1996 roku odpowiadała za rynek sprzedaży w firmie Polkomtel S.A. początkowo jako Dyrektor Sprzedaży, następnie Dyrektor Regionu, Dyrektor Departamentu Klientów Indywidualnych i Zastępca Dyrektora Departamentu Klientów Biznesowych. W 2006 roku dołączyła do zespołu Orange Polska w PTK Centertel jako Zastępca Dyrektora Pionu Sprzedaży Rynku Biznesowego, a następnie Dyrektor Pionu Sprzedaży do Klientów Biznesowych. Od 2008 roku była Dyrektorem Pionu Klientów Biznesowych, a potem Dyrektorem Sprzedaży jednocześnie w PTK Centertel i w Orange Polska

W listopadzie 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Orange Polska, a dwa lata później została Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji.
Od stycznia 2017 roku jako Wiceprezes Zarządu Orange Polska odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions i BlueSoft.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademii Mentoringu oraz Advanced Management Programme na INSEAD.

Pełni funkcję członka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Fundacji Orange i Professional Women Network (PWN). Jest też Prezeską stowarzyszenia LiderShe. Aktywna mentorka w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Perspektywy, a także współautorka pierwszych w Europie studiów dla kobiet – Akademii Przywództwa Kobiet na Akademii Leona Koźmińskiego.

Bożena Leśniewska

Orange

Od stycznia 2017 jest Wiceprezesem Zarządu ds. Rynku Biznesowego. Wcześniej...

Radosław Sierpiński

Position: Agencja Badań Medycznych

dr hab. n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Lekarz i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii oraz szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań.

Wykształcenie:

Absolwent I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 roku doktoryzował się w Instytucie Kardiologii w Warszawie na podstawie pracy doktorskiej pt. „Jednoośrodkowe wyniki wieloośrodkowego Rejestru Burz Elektrycznych RECOVERY”. W 2019 roku uzyskał tytuł Master of Business in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwent prestiżowego programu menedżerskiego Oxford Executive Leadership Programme organizowanego przez Saïd Business School i University of Oxford. Habilitował się w dyscyplinie nauk medycznych w maju 2021 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu kardiologii, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia m.in. w The Lancet, Circulation, European Journal of Heart Failure oraz doniesień konferencyjnych na krajowych i międzynarodowych kongresach medycznych. Łączna ilość cytowań w piśmiennictwie : >620; h-index = 7. Prowadził zajęcia na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów MBA w ochronie zdrowia oraz jako pracownik naukowy Collegium Medicum UKSW.

Praca zawodowa:

Pracował w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej, w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego. W latach 2018-2019 był doradcą Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego.  Współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem dla Pacjentów z Zaburzeniami Rytmu Serca – Serce dla Arytmii.  W latach 2018-2020 Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentujący Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia oraz Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący Rady Społecznej SCCHS w Zabrzu oraz wiceprzewodniczący Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ. W latach 2019-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PZU Zdrowie.

Członek grupy eksperckiej Komisji Europejskiej w zakresie badań klinicznych.
Reprezentant Polski w grupie Mission Cancer przy Komisji Europejskiej.

Życie prywatne:

Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Radosław Sierpiński

Agencja Badań Medycznych

dr hab. n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań...

Markus Kalliola

Position: Sitra

Markus Kalliola works as a Project Director in Sitra’s Health data 2030 project and as a coordinator in the EU’s Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS) cooperation project. The Health data 2030 project creates solutions, draws up rules and builds a bridge for the cross-border use of health data in Europe.

What?

Markus has a Master’s degree in technology and has been engaged in digitisation projects in the private and public sectors. With his experience as an entrepreneur and an EU official, he understands both practice and the directives.

Earlier Markus worked in Sitra’s Fair data economy project IHAN project and was responsible for influencing the EU and Isaacus project enhancing the secondary use of well-being data in Finland and creating the operating model for the new data provider Findata.

What else?

Markus wants to make his mark both on the running path and in society. In his opinion the world is filled with good principles and beliefs but they do not materialise often enough. He forgets all this though when he plays with his two daughters. This reminds him of whose future Sitra works for.

Markus Kalliola

Sitra

Markus Kalliola works as a Project Director in Sitra’s Health...

Rafał Szmuc

Position: CliniNote

Współzałożyciel startupu CliniNote, przedsiębiorca i menadżer z wieloletnim doświadczeniem zarządczym w strukturach korporacji finansowych w AIG i Santander Consumer, spółek medycznych EMC Instytut Medyczny, PENTA Hospitals oraz spółek produkcyjnych GHP/Swiss Post. Doradca w zakresie transformacji i rozwoju biznesu, doświadczony mentor i coach. Współtwórca serwisu e-commerrce Vinni.pl Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

CliniNote startup co-founder, entrepreneur and manager with long experience in financial corporation AIG, Santander Consumer, hospital chain EMC Medical Institute / PENTA Hospitals, and mass-mailing enterprise GHP / Swiss Post. An advisor in the field of digital transformation and business development, executive coach and mentor. Co-founder of the e-commerce portal for wine passionates vinni.pl . He started his professional career as a researcher and lecturer at the Institute of Geography of the Jagiellonian University

Rafał Szmuc

CliniNote

Współzałożyciel startupu CliniNote, przedsiębiorca i menadżer z wieloletnim doświadczeniem zarządczym...

Justyna Duszyńska

Position: Sieć Badawcza Łukasiewicz

Prawnik, menedżer, ekspert rynku cyfrowego, pasjonatka transformacji cyfrowej na rzecz ułatwiania komunikacji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Przez 10 lat sprawowała funkcje kierownicze w Ministerstwie Cyfryzacji. Blisko 7 lat pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Realizowała projekty dotyczące m.in. identyfikacji elektronicznej, interoperacyjności, e-usług publicznych, a także wdrażała zmiany prawne znoszące bariery w obszarze cyfryzacji. Aktualnie Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Transformacja Cyfrowa odpowiedzialna m.in. definiowanie agendy badawczej, identyfikację potrzeb w infrastrukturze badawczej w Łukasiewiczu, współpracę z ekspertami branżowymi i budowę konsorcjów projektowych.

Justyna Duszyńska

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Prawnik, menedżer, ekspert rynku cyfrowego, pasjonatka transformacji cyfrowej na rzecz...

Ireneusz Zyska

Position: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ireneusz Zyska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Adam Głogowski

Position: Narodowy Bank Polski

od 2002 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim – obecnie w Departamencie Systemu Płatniczego. Kieruje zespołem, który analizuje system finansowy pod kątem stabilności finansowej i innowacji finansowych, jak również bada zagadnienia cyfrowego pieniądza banku centralnego. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą: analizy ryzyka systemowego, polityki makroostrożnościowej, nowych usług na rynku finansowym i ewolucji modeli biznesowych instytucji finansowych. W przeszłości reprezentował NBP w pracach grup roboczych Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, a obecnie – w grupie roboczej OECD zajmującej się cyfryzacją usług finansowych i jej implikacjami dla polityki gospodarczej i regulacyjnej.

 

Adam Głogowski

Narodowy Bank Polski

od 2002 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim – obecnie...

Jacek Hutyra

Position: Orange Polska

doradca ds. strategii klimatycznej (climate officer) Orange Polska S.A. Odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii #OrangeGoesGreen, która łączy dążenie do szybkiej dekarbonizacji działalności Orange Polska z poszukiwaniem wartości dla klientów i wszystkich interesariuszy.

Wiceprzewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

W latach 2015-2020 pracował w globalnej centrali Grupy Orange w Paryżu – najpierw w zespole zarządzającym działalnością Orange w Europie a następnie w Transformacji Grupy Orange jako dyrektor gabinetu Wiceprezesa Grupy Orange. Do 2015 roku Dyrektor Biura Zarządu Orange Polska.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiadacz Certificate in Global Management INSEAD.

Jacek Hutyra

Orange Polska

doradca ds. strategii klimatycznej (climate officer) Orange Polska S.A. Odpowiada...

Marek Dietl

Position: Giełda Papierów Wartościowych

Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.
W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.
Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.
Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Marek Dietl

Giełda Papierów Wartościowych

Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł...

Paweł Oksanowicz

Position: Izba Gospodarki Elektronicznej

dziennikarz. Ma ponad 25. letnie doświadczenie w mediach – w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych. Zajmuje się CSR, ESG, zrównoważonym rozwojem. Prowadzi spotkania biznesowe na żywo i online. Jest koordynatorem Grupy Odpowiedzialny e-Commerce w e-Izbie. Obecnie w Muzo.fm (Grupa POLSAT). Napisał i opublikował 16. książek, w tym co najmniej połowę z nich na podstawie wywiadów. Najnowsza z nich to „Technologiczne magnolie”.

Paweł Oksanowicz

Izba Gospodarki Elektronicznej

dziennikarz. Ma ponad 25. letnie doświadczenie w mediach – w...

Magdalena Burzyńska

Position: Ayming

Z Ayming (dawniej Alma Consulting Group) związana od ponad 17 lat. Najpierw jako Konsultant we Francji, a później Dyrektor Konsultingu w Polsce. Od 2011 roku nadaje strategiczny kierunek Ayming Polska. Zapewnia klientom profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu finansowania innowacji (ulga na badania i rozwój, IP Box, dotacje). Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania na Université Paris Dauphine, a także General Management Program w Harvard Business School w Bostonie.

Magdalena Burzyńska

Ayming

Z Ayming (dawniej Alma Consulting Group) związana od ponad 17...

Borys Skraba

Position: Strix

Ekspert i praktyk e-commerce, związany z branżą od blisko 15 lat. Jest prezesem zarządu Strix, integratora kompleksowych rozwiązań e-commerce, omnichannel i digital transformation na platformie Magento i Shopware. Wiedzę i doświadczenie zdobywał realizując jedne z najbardziej skomplikowanych projektów wdrożeniowych dla sektora B2C i B2B, m.in. Castorama Polska, Modivo, Szynaka Meble, Lynka, Inter Cars, Semilac, NESCAFÉ® Dolce Gusto®, TOUS, Lancerto, Super-Pharm. Wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych, członek Izby Gospodarki Elektronicznej.

Borys Skraba

Strix

Ekspert i praktyk e-commerce, związany z branżą od blisko 15...

Jacek Kinecki

Position: Przelewy24

Prezes Zarządu PayPro, odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznego kierunku rozwoju spółki oraz kontynuowanie jej dynamicznego wzrostu. Z marką Przelewy24 związany jest od ponad 12 lat. W branży płatności zdobywał doświadczenie na zróżnicowanych stanowiskach menadżerskich – w tym od 2019 roku jako Chief Commercial Officer (CCO) oraz członek zarządu w P24Dotcard. Jego wieloletnie zaangażowanie w rozwój serwisu Przelewy24 przyczyniło się do sukcesu marki i zbudowaniu pozycji lidera na rynku operatorów płatności. W codziennej pracy wizję klienta zamienia w pełnowartościowy produkt.

Prelegent podczas licznych imprez branżowych oraz szkoleń, ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej. W trakcie swojej kariery współpracował z wieloma kluczowymi partnerami i nadzorował wdrożenia rozbudowanych projektów w zakresie dedykowanych rozwiązań płatniczych.

Jacek Kinecki

Przelewy24

Prezes Zarządu PayPro, odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznego kierunku rozwoju spółki...

Eliza Pogorzelska

Position: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Eliza Pogorzelska

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Damian Flisak

Position: Ringier Axel Springer Polska

Damian Flisak

Ringier Axel Springer Polska

Wojciech Hann

Position: Bank Ochrony Środowiska

Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA.Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji. W latach 2016 – 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 r. był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako partner w Deloitte,  był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB  w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities.  Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

Wojciech Hann

Bank Ochrony Środowiska

Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA.Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej...

Jacek Łęgiewicz

Position: Samsung

Jacek Łęgiewicz

Samsung

Katarzyna Prusak-Górniak

Position: Stałe Przedstawicielstwo RP w UE

Katarzyna Prusak-Górniak

Stałe Przedstawicielstwo RP w UE

Mohamed Madkour

Position: Huawei

Mohamed Madkour

Huawei

Wiesław Łodzikowski

Position: PKN Orlen

Wiesław Łodzikowski

PKN Orlen

Luiza Piskorek

Position: Kancelaria Prawna Media

Luiza Piskorek

Kancelaria Prawna Media

Marcin Olender

Position: Google

Marcin Olender

Google

Mirosław Kalinowski

Position: Krajowy Instytut Mediów

Mirosław Kalinowski

Krajowy Instytut Mediów

Dariusz Działkowski

Position: Cyfrowy Polsat

Dariusz Działkowski

Cyfrowy Polsat

Maciej Bukowski

Position: WiseEuropa

Maciej Bukowski

WiseEuropa

Andrzej Soldaty

Position: Ekspert ds. Przemysłu 4.0

Andrzej Soldaty

Ekspert ds. Przemysłu 4.0

Prof. Andrzej Sokala

Position: Uniwerystet Mikołaja Kopernika

Prof. Andrzej Sokala

Uniwerystet Mikołaja Kopernika

Mariusz Busiło

Position: Kancelaria Prawna Bącal, Busiło

Mariusz Busiło

Kancelaria Prawna Bącal, Busiło

Tomasz Bukowski

Position: Kancelaria Prawna Media

Tomasz Bukowski

Kancelaria Prawna Media

Mateusz Borowiak

Position: Kancelaria Prawna Media

Mateusz Borowiak

Kancelaria Prawna Media

Maciej Jankowski

Position: Kancelaria Prawna Media

Maciej Jankowski

Kancelaria Prawna Media

Cezary Albrecht

Position: T-Mobile Polska

Od 1 stycznia 20202 roku prokurent Spółki i dyrektor dywizji ds. Prawnych, Audytu, Zarządzania Zgodnością i Ochrony Danych OsobowychT‑Mobile Polska S.A.

Cezary Albrecht posiada 20-letnie doświadczenie w dziedzinie europejskiego prawa telekomunikacyjnego. Jest związany z T‑Mobile Polska S.A. od 14 lat, gdzie odpowiadał za obszary strategii, public affairs oraz prawa i regulacji. Reprezentuje Spółkę w relacjach z innymi operatorami, regulatorami krajowymi (UKE, UOKiK, KRRIT) oraz Organami Unii Europejskiej. Jest członkiem Rady KIGEiT. Pełni funkcję prokurenta Spółki.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w centrali Deutsche Telekom, gdzie od roku 2001 do 2007 zajmował się regulacją sieci stacjonarnych wdrażając m.in. nowy model rozliczeń międzyoperatorskich. Reprezentował Deutsche Telekom w licznych postępowaniach przed Bundesnetzagentur. Z ramienia departamentu bezpieczeństwa Cezary prowadził negocjacje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz krajowymi władzami w zakresie ustalenia i wdrożenia reżimu retencji danych telekomunikacyjnych. Kierował również jednostką zajmującą się prewencją nadużyć.

Cezary jest absolwentem Katedry Prawa przy Uniwersytecie Friedrich-Wilhelm w Bonn.

Cezary Albrecht

T-Mobile Polska

Od 1 stycznia 20202 roku prokurent Spółki i dyrektor dywizji...

Wojciech Pytel

Position: Polkomtel

Wojciech Pytel

Polkomtel

Piotr Jaworski

Position: Orange Polska

Piotr Jaworski

Orange Polska

Jakub Woźny

Position: Kancelaria Prawna Media

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

Cecilia Bonefeld-Dahl

Position: DigitalEurope

Cecilia Bonefeld-Dahl

DigitalEurope

Rafał Gawin

Position: URE

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją karierę od początku związał z energetyką. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku, ostatnio – od 2014 roku – jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Urzędnik służby cywilnej (od 2007 r.).

Ma doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu oraz inwestycji i rozwoju.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej – był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) oraz projektów bliźniaczych (Twinning Projects). Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013  r. był ekspertem narodowym w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w Lubljanie, gdzie jako członek zespołu ds. monitorowania rynków brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dot. oceny krajowych rynków energii, w pracach w obszarze Inicjatyw Regionalnych oraz nad zagadnieniami związanymi z nieplanowymi przepływami energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.

Wykładowca. Jako ekspert prawa energetycznego jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym zasad dostępu do sieci, mechanizmów bilansowania systemu oraz regionalnych rynków energii elektrycznej, współautor komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 24 lipca 2019 roku.

W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji.

 

Rafał Gawin

URE

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją...

Dariusz Dąbski

Position: Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości grupy telewizyjnej w Polsce, z 13,5-procentowym udziałem w rynku wśród widzów naziemnej telewizji cyfrowej oraz 6,4-procentowym udziałem w grupie komercyjnej. Karierę zawodową rozpoczynał w USA. Po powrocie do Polski piastował wysokie stanowiska w kluczowych spółkach branży informatycznej, telekomunikacyjnej, internetowej i paliwowej. Był m.in. Prezesem Optimus S.A., Fujitsu Siemens Computers, Netia Telecom, TDC Internet, AC&G, Entertainment Systems Poland. Przewodniczył także Radom Nadzorczym PKN Orlen, Optimus Lockheed Martin i Onet.pl. W 2005 roku związał się z Telewizją Puls i sukcesywnie budował stację, otwierając w 2012 kolejny, obok TV Puls, kanał PULS 2.  Dziś PULS 2, w ramach Puls Kids – codziennego pasma z najlepszymi animacjami, jest liderem wśród dzieci z wynikiem 30% w naziemnej telewizji cyfrowej i 12,7% udziału wśród widowni dziecięcej. Puls wybija się obecnie z trampoliny telewizyjnej w kolejne obszary związane z rodzinną rozrywką, inwestując w produkcję animacji i  gier video ze swoimi telewizyjnymi bohaterami, a kolejnym krokiem będą mini-parki rozrywki.

Dariusz Dąbski

Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości grupy telewizyjnej w...

Rafał Tomaszewski

Position: Fintek.pl

Redaktor naczelny Fintek.pl. Z serwisem związany od 2016 roku. Współtworzy największy polski portal o branży FinTech. Zajmuje się szeroko rozumianym sektorem finansów i technologii – startupy, bankowość, innowacje w płatnościach, nowinki technologiczne, zmiany w prawie i wiele innych. Prowadzi podcasty oraz uczestniczy w konferencjach branżowych.Wcześniej związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych na UKSW w Warszawie. Prywatnie pasjonat sportu, polityki oraz historii.

Rafał Tomaszewski

Fintek.pl

Redaktor naczelny Fintek.pl. Z serwisem związany od 2016 roku. Współtworzy największy...

Prof. Paweł Wojciechowski

Position: Whiteshield Partners

Prof. Paweł Wojciechowski, is an economist with academic, business and government  experiences. In the years 2006-2020 he held  positions as Minister of Finance, Deputy Foreign Minister, CEO of Polish Foreign Investment Agency, Ambassador to the OECD, and Chief Economist at Social Insurance Institution.

In the years 1999-2005 he was a CEO of PTE Allianz Polska and earlier he was a CEO of two other financial market companies and a Director of the Polish Development Bank.

At various times of his career he was able to lecture at American and Polish universities, including Harvard Kennedy School, John Carroll University and Leon Kozminski Academy.

He graduated with economic degree from John Carrolll Unversity, finished his doctoral studies at Case Western Reserve University and receive a Ph. D. from Systems Research Institute at the Polish Academy of Science.

He currently divides his time among various activities. For several years he has been a director at the London-based consulting company Whiteshield Partners, the European coordinator of the Rhine-Alpes (EU) transport corridor and a professor at the University of Poland in Warsaw. Last year, he joined Polska 2050 movement as Chief Economic Advisor to Szymon Hołownia.


Prof. Paweł Wojciechowski jest ekonomistą z doświadczeniem akademickim, biznesowym i rządowym. W latach 2006-2020 pełnił funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, ambasadora przy OECD oraz głównego ekonomisty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W latach 1999-2005 był prezesem PTE Allianz Polska, wcześniej był prezesem dwóch innych spółek rynku finansowego oraz dyrektorem Polskiego Banku Rozwoju.

W różnych okresach swojej kariery miał możliwość wykładania na amerykańskich i polskich uczelniach, m.in. Harvard Kennedy School, John Carroll University i Leon Koźmiński Academy.  Ukończył ekonomię na John Carroll University, studia doktoranckie na Case Western Reserve University oraz doktorat w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie dzieli swój czas pomiędzy różne aktywności. Od kilku lat jest dyrektorem w londyńskiej firmie doradczej Whiteshield Partners, koordynatorem europejskim  korytarza transportowego Ren-Alpy (UE) oraz profesorem uczelni we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W ubiegłym roku, dołączył do ruchu Polska 2050 jako główny doradca ekonomiczny Szymona Hołowni.

Prof. Paweł Wojciechowski

Whiteshield Partners

Prof. Paweł Wojciechowski, is an economist with academic, business and...

Jacek Wiśniewski

Position: NEXERA

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii.

Od momentu powstania spółki w 2017 roku, jako Prezes Zarządu, jest w NEXERZE motorem napędowym unikalnego na polską skalę projektu – wyłącznie hurtowego operatora światłowodowej sieci dostępowej. Pod jego kierownictwem NEXERA została szybko doceniona i zauważona w branży w Polsce i na świecie – otrzymała nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud, tytuł Innowatora Roku w konkursie Złotych Anten 2019 oraz wygrała w 2020 r. w międzynarodowym konkursie Global Carrier Awards w kategorii najlepsze wdrożenie OSS/BSS, dołączając tym samym do grona najbardziej uznanych firm telekomunikacyjnych na świecie.

Wcześniej przez 8 lat związany był z Netią, gdzie jako dyrektor CTO odpowiadał za wdrażanie nowych technologii na sieci i w systemach IT, utrzymanie usług i sieci oraz integrację ponad 40 zakupionych spółek. W latach 2002-2008, jako Członek Zarządu oraz CTO, tworzył i rozwijał operatora telekomunikacyjnego Tele2, które rozpoczęło swoimi działaniami rewolucję na rynku usług telefonicznych w Polsce.

Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe na SGH. To połączenie dało mu narzędzia potrzebne do zarządzania innowacyjnymi organizacjami.

Zwolennik rozwiązań outsourcingowych i organizacji zwinnych. Pragmatycznie podchodzi do rozwiązywania problemów, obserwując rynek w poszukiwaniu najbardziej optymalnych narzędzi, a jeśli takich nie znajduje, sam zabiera się za ich stworzenie. Skłonny do podejmowania odważnych decyzji, od 20 lat trafnie przewiduje kierunek, w którym rozwija się rynek multimediów i telekomunikacji.

Jacek Wiśniewski

NEXERA

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora...

Nikodem Bończa Tomaszewski

Position: Exatel

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był twórcą i w latach 2008-2012 pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 4 lata kierował Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), który przekształcił w centrum kompetencji cyfrowych dla państwa. Pod jego kierunkiem COI samodzielnie zbudował m.in. System Rejestrów Państwowych oraz odpowiednio zabezpieczone zaplecze serwerowe – Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów.

Jego działalność menadżerska w sferze IT ukierunkowana jest na zapewnienie suwerenności państwa w sferze cyfrowej oraz budowę dobra wspólnego za pomocą narzędzi informatycznych.

Sformułował ideę „państwa usługowego”. Pod jego kierunkiem uruchomiono szereg rozwiązań służących bezpośrednio obywatelom – m.in. portale internetowe udostępniające kilkanaście milionów zdigitalizowanych dokumentów i fotografii archiwalnych, platformę e-usług obywatel.gov.pl, a także e-usługi historiapojazdu.gov.pl i bezpiecznyautobus.gov.pl.

Polska branża menadżerów IT wyróżniła go niedawno prestiżowym tytułem „Chief Information Officer Roku 2015”.

 

Nikodem Bończa Tomaszewski

Exatel

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był...

Marcin Klepacki

Position: TVP

Marcin Klepacki ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkołę Główną Handlową oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Karierę zawodową rozpoczynał w koncernie Pepsico w 1999 r. i jak sam mówi, budował aplikacje mobilne na komputery naręczne, zanim stało się to modne. Od 2004 roku związany z branżą telekomunikacyjną oraz TMT. Wprowadził na rynek pierwszy interaktywny system nawigacji satelitarnej oraz dostarczał mapy Polski do usługi Google Maps. Pracował między innymi w PTK Centertel i Orange Polska, Erze i T-Mobile Polska, SAS Institute i Netii, gdzie odpowiadał za projekt wykorzystania danych ze ścieżki zwrotnej dekoderów telewizyjnych do prowadzenia badań oglądalności telewizji.
W 2017 r. rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej, na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Strategii i Projektów. Następnie zidentyfikował potrzebę wzmocnienia obszaru dystrybucji w TVP i od września 2019 r. rozwija Biuro Dystrybucji. Jako Dyrektor Biura Dystrybucji odpowiada za dostarczanie oferty programów i usług Telewizji Polskiej na rynku krajowym i zagranicznym oraz rozwój rozwiązań z obszaru online.
Członek Zarządu Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej przy KIGEiT, inicjator powstania oraz Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Prywatnych Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych MOC TV.

 

Marcin Klepacki

TVP

Marcin Klepacki ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkołę Główną Handlową...

Bogusław Kisielewski

Position: KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino Polska TV SA i Stopklatka SA. Wcześniej zasiadał w zarządach spółek Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., Dores Sp. z o.o., Modena Projekt Sp. z o.o., ZPO Modena S.A. i BMJ Management Sp. z o.o. W przeszłości pełnił również funkcje Dyrektora Finansowego i był maklerem. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.


Manager with many years of experience in the media industry, President of the Management Board of Kino Polska TV SA and Stopklatka SA. Previously in the management boards of Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., Dores Sp. z o.o., Modena Projekt Sp. z o.o., ZPO Modena S.A. and BMJ Management Sp. z o.o. In the past, he also held the positions of Financial Director and was a stockbroker. A graduate of the Cracow University of Economics, Faculty of Economics. He completed numerous courses and trainings in management, finance, managerial and financial accounting, capital markets, ERP and MRP computer systems.

 

 

Bogusław Kisielewski

KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino...

Wojciech Dziomdziora

Position: NEXERA

Jako General Counsel w Grupie NEXERA wdraża innowacyjny na polskim rynku model obsługi prawnej telekomunikacyjnego operatora hurtowego. Doświadczenia menadżerskie i prawnicze zdobywał m.in. jako Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W latach 2006-2007 był członkiem KRRiT. Wcześniej pracował w TVN, MKiDN, gdzie był dyrektorem Departamentu Prawnego oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po odejściu z KRRiT był wspólnikiem w kancelarii prawnej Cottyn oraz pracował w Orange Polska, gdzie sprawował wysokie funkcje menadżerskie.

Jest specjalistą prawa telekomunikacyjnego, prawa mediów, nowych technologii i rynków regulowanych (Telekomunikacyjny, pocztowy, kolejowy). Doradzał wiodącym na polskim rynku koncernom z sektora telewizyjnym i prasowym oraz firmom telekomunikacyjnym.

Angażuje się w prace organizacji samorządu gospodarczego (PIIT, KIGEiT, PIKE) oraz działalność społeczną w obszarze mediów i kultury (jest członkiem zarządu Fundacji Sztuka-Media-Film – pierwszego polskiego think-tanku medialnego).

Wojciech Dziomdziora

NEXERA

Jako General Counsel w Grupie NEXERA wdraża innowacyjny na polskim...

Paweł Pisarczyk

Position: Phoenix Systems

Paweł Pisarczyk

Phoenix Systems

Andrzej Abramczuk

Position: Netia

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe na polskim rynku transakcje w branży mediów i telekomunikacji. W latach 2009-2017 związany z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto. Wcześniej (2006-2009 r.) pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w spółce P4 (operator sieci Play), a w latach 2001-2006 – Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Członka Zarządu GTS Poland i Cel Polska. Od 2011 do 2015 zasiadał w organach nadzorczych spółek CenterNet i Midas.
Jest aktywnym uczestnikiem różnych inicjatyw branży telekomunikacyjnej oraz członkiem kilku organizacji, m.in. zasiada w radach PIIT i KIGEiT.


Andrzej Abramczuk, Chairman of Management Board, CEO at Netia S.A.
A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and post-graduate studies conducted by the University of Insurance and Banking jointly with the City University Business School of London and PhD studies at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences.
He was involved in the largest transactions in the media and telecommunications industry that took place on the Polish market since the early 2000s. From 2009 to 2017 associated with the Chajec, Don-Siemion & Żyto law firm. Earlier (2006-2009) the Legal Director of P4 company (operator of the Play network) and from 2001 to 2006 the Director of the Legal Department and a member of the Board of GTS Poland and Cel Polska. From 2011 to 2015 he sat on the supervisory bodies of CenterNet and Midas.
He is also an active participant in the life of telecommunication sector and a member of Council several organizations e.g. PIIT and KIGEiT.

Andrzej Abramczuk

Netia

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe,...

Rafał Duczek

Position: Kancelaria Prawna GWW

Rafał Duczek

Kancelaria Prawna GWW

Łukasz Dec

Position: TELKO.in

Łukasz Dec

TELKO.in

Dorota Żurkowska-Bytner

Position: TVN Grupa Discovery

Członek Zarządu TVN Grupa Discovery i Dyrektor Eurosportu w Polsce. Jest odpowiedzialna za krajową i międzynarodową dystrybucję portfolio kanałów i produktów oraz rozwój współpracy z partnerami w Polsce i za granicą.

Przed dołączeniem do zespołu zarządzającego TVN Grupa Discovery zajmowała stanowisko dyrektora zarządzającego Discovery w Polsce. Odpowiadała za dynamiczny rozwój Discovery na polskim rynku w oparciu o innowacyjne produkty, strategiczne partnerstwa oraz siłę brandów i programów obecnych w portfolio Discovery.

Z Grupą Discovery związana jest od 2000 roku, kiedy to razem z Katarzyną Kieli zakładała pierwsze biuro nadawcy w Polsce. W poprzednich latach zajmowała kluczowe stanowiska w międzynarodowych strukturach Discovery. Jako wiceprezes ds. rozwoju sprzedaży reklam, odpowiedzialna była za strategię reklamową Discovery na wszystkich rynkach ówczesnego regionu CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka). Odpowiadała za całościowe zarządzanie, rozwój i wdrażanie strategii sprzedaży czasu reklamowego, skupiając się przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, Afryce Południowej, Rosji, Turcji, Niemczech, Rumunii i Polsce.

Przed dołączeniem do Discovery pracowała w zespołach Wizja TV, UPC (dawniej PTK) i The Communication Bridge. Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Prywatną Szkołę Handlową i IESE Business School.


Board Member of TVN Discovery Group and Head of Eurosport in Poland. Responsible for domestic and international distribution of the group’s channel and product portfolio, as well as for cooperation with partners in Poland and abroad.

Prior to joining TVN Discovery Group management team Dorota held the position of Country Manager of Discovery in Poland. Her responsibilities included the dynamic development of Discovery on the Polish market based on innovative products, strategic partnerships and the strength of brands and programs present in the Discovery portfolio.

Dorota joined Discovery in 2000. Together with Kasia Kieli they founded the first office of the broadcaster in Poland. In previous years, she held key positions in international Discovery structures. As vice president of ad sales development, she was in charge of Discovery advertising strategy in all markets of the then CEEMEA region (Central and Eastern Europe, the Middle East and Africa). She was responsible for the overall management, development and implementation of ad sales strategy, focusing primarily on the Middle East, South Africa, Russia, Turkey, Germany, Romania and Poland.

Previously, she served at Wizja TV, UPC (formerly known as PTK) and The Communication Bridge. She graduated from the University of Warsaw and the Private School of Commerce as well as IESE Business School.

 

Dorota Żurkowska-Bytner

TVN Grupa Discovery

Członek Zarządu TVN Grupa Discovery i Dyrektor Eurosportu w Polsce....

Marta Wojciechowska

Position: Fiberhost

Marta Wojciechowska jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp. z o.o. odpowiada w całej Grupie za kwestie prawne, regulacyjne, cyberbezpieczeństwo, dane osobowe, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, human capital, administrację oraz zakupy. Nadzoruje też implementację działań diversity & inclusion oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Jest radcą prawnym skutecznie przekładającym kompleksowe potrzeby biznesowe na rzeczywistość regulacyjną w środowisku międzynarodowym. Rozumie dynamikę biznesu, potrafiąc znaleźć właściwą równowagę między szerokim spojrzeniem na inwestycje a zarządzaniem taktycznym.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulacyjnych i z zakresu compliance, doradza w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych, strukturyzowania transakcji i dokumentacji.

Marta Wojciechowska z INEA związana jest od 2010 r. Wcześniej pracowała w kancelariach stowarzyszonych w międzynarodowych sieciach. Jest absolwentką europeistyki oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marta Wojciechowska

Fiberhost

Marta Wojciechowska jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp....

Martin Pioch

Position: ZVEI

Martin Pioch is Senior Manager European Affairs in the ZVEI European Office in Brussels, driving forward digital, industrial, and trade policy. ZVEI represents the interests of the German electrical and electronic industry. Martin Pioch is vice-chair of Digitaleurope’s digital manufacturing working group, as well as vice-chair of Digitaleurope’s WTO & trade agreements working group. He is also member of the European Commission’s Trade Contact Group.

Before joining ZVEI Martin Pioch completed his PhD in global economics with an EU funded Marie Skłodowska-Curie scholarship at St. Petersburg State University, with secondments at Oxford University and at the WTO. He also holds a M.A. in political science from Hamburg University.

Martin Pioch

ZVEI

Martin Pioch is Senior Manager European Affairs in the ZVEI...

Martin Mellor

Position: Ericsson

Martin Mellor is a telecommunications professional with 25 years’ ICT experience. Martin Mellor has been an active promoter and influencer of the 5G technology in Poland. Collaborating with the Ericsson R&D Centres in Poland together with industry, academia and start-ups to develop innovative solutions for real industry issues. Martin Mellor is also a strong support of diversity in ICT and has been a mentor in the IT for SHE 2017.

Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ICT. W Ericsson pracuje od 2006 roku. Martin Mellor jest aktywnym promotorem technologii 5G w Polsce. Współpracuje z centrami R&D Ericsson w Polsce, przemysłem, środowiskami akademickimi i startupami w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mentor w nagrodzonym przez Komisję Europejską programie IT for SHE. Martin Mellor ukończył Fizykę Teoretyczną i Stosowaną na Uniwersytecie w Nottingham.

Martin Mellor

Ericsson

Martin Mellor is a telecommunications professional with 25 years’ ICT...

Maciej Witucki

Position: Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan.
Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work Service, członek rady nadzorczej AXA Polska.
Były prezes zarządu Orange Polska, Work Service i Lukas Banku (grupa Crédit Agricole).

Maciej Witucki

Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan. Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work...

Jarosław Tworóg

Position: KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jako jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek jak najszerszej palety usług inteligentnych, co przyspieszy wejście w obszar opłacalności sieci szerokopasmowych następnej generacji (5G, NGA).
Jest autorem koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji dla inteligentnych sieci energetycznych oraz dla rynku mikroinstalacji energetycznych. Postuluje skierowanie istotnych środków na rozwój magazynów energii jako niezbędnego elementu systemów energetycznych i motoryzacji, opartych na technologiach cyfrowych. Jest jednym z inicjatorów powołania platformy technologicznej I-USER, a następnie głównym autorem koncepcji programu sektorowego I-USER, wspierający rozwój urządzeń dla energetyki obywatelskiej i inteligentnych sieci domowych. Jest głównym autorem Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. Opisał wizję innowacyjnej cyfryzacji, której motorem napędowym będzie powszechne wdrażanie technologii sztucznej inteligencji. Postrzega je jako grupę technologii i nazywa technologiami myślenia. Był współautorem raportu na temat wpływu dostępności sieci szerokopasmowych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
W ramach Zespołu Transformacji Przemysłowej pracującego przy Ministrze Rozwoju zaproponował zestaw zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności sektora MŚP.
Był członkiem Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Rady Informatyzacji trzech kadencji przy ministrze właściwym dla cyfryzacji.

Jarosław Tworóg

KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Popularyzuje wiedzę...

Krzysztof Silicki

Position: NASK

Dyrektora NASK,
Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Swoją karierę zawodową w NASKu rozpoczął w 1992r. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowacyjnych projektów bezpieczeństwa. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. W MC kierował procesem tworzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach i inicjatywach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji.

Krzysztof Silicki

NASK

Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji Ukończył studia na...

Patrycja Sass-Staniszewska

Position: e-IZBA

Patrycja Sass-Staniszewska – Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izby) , której misją jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne, reprezentację wspólnych interesów na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Członek Board of Directors Ecommerce Europe, w której e-Izba jest zrzeszona. Członek Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, która powstała wiosną 2007 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Z e-Izbą związana od początku jej działania. Odpowiedzialna za rozwój strategiczny Izby w zakresie e-commerce, cyfryzacji finansów, polskiej medycyny. Z branżą interaktywną związana od 16 lat. Wcześniej pracowała w IAB Polska, gdzie tworzyła organizację marketingu online od podstaw oraz w Eniro Polska (Panorama Firm), pełniąc funkcję rzecznika prasowego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie szczęśliwa żona i mama cudownej Leny.

Patrycja Sass-Staniszewska

e-IZBA

Patrycja Sass-Staniszewska – Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izby) ,...

Artur Pruszko

Position: Forum e-Zdrowia

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA, University of Minnesota), ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie strategii, rozwoju biznesowego, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz restrukturyzacji.

Ekspert w branży teleinformatycznej z wieloletnia praktyką w zarządzaniu strategicznym między innymi w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełnił funkcje managerskie w Departamencie Strategii oraz Departamencie Rozwoju Biznesowego i Analiz Strategicznych, a następnie w funduszu private equity oraz prowadzącą aktywność doradczą.
Prowadzi również projekty w dotyczące poprawy efektywności w ochronie zdrowia, w tym w zakresie telemedycyny i e-zdrowia (eHealth).

Artur Pruszko

Forum e-Zdrowia

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA,...

prof. Michał Polasik

Position: UMK

Michał Polasik is an Associate Professor at the Faculty of Economic Sciences and Management at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland and director of the Centre for Digital Economy and Finance NCU. He is the author of over ninety academic publications on retail payments and digital finance, that are widely cited. In addition, he has presented the results of his research during the most prestigious international conferences on the payment system, organised by the European Central Bank, the Bank of Canada and the Bank of Finland, the Deutsche Bundesbank, the Narodowy Bank Polski.

He has been a head of several large research projects, e.g., pan-European study ‘PayTech Impact.EU’ (http://paytech.umk.pl) financed by National Science Centre Poland, and many of other research & development projects in the field of payment innovations, payment system, e-commerce, and cryptocurrencies. Within his studies, he cooperated with the European Banking Federation, the European Payment Institutions Federation, the Polish Bank Association, the National Bank of Poland, KIR, equensWorldline SE and other financial institutions and other market stakeholders. He is implementing the PSD2 evaluation project for the European Commission – DG FISMA under the ‘Study on the application and impact of Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2)’, together with the VVA Group, the Center for European Policy Studies, and the NCU.

He is the co-founder and CEO of the spin-off Technology For Mobile Ltd., which aims to commercialise the scientific findings and development work of the NCU in the area of mobile financial innovations.

prof. Michał Polasik

UMK

Michał Polasik is an Associate Professor at the Faculty of...

Krzysztof Pietraszkiewicz

Position: ZBP

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellogg School of Management Northwestern University USA oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem.

W okresie od 1985 do 1991 był zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów, kolejno jako doradca Wiceprezesa Rady Ministrów ds. ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, dyrektor Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. Podczas obrad „Okrągłego Stołu” pełnił funkcję sekretarza Stolika Związkowego, następnie dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu Rady Ministrów.

Od 1991 roku związany ze Związkiem Banków Polskich, w którym od 2003 pozostaje prezesem ZBP.
Jest autorem szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Współtworzył oraz był członkiem władz nadzorczych lub programowych, zakładanych przy udziale Związku Banków Polskich, takich instytucji jak Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank” S.A., Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Współtworzył m.in. przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015), Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017).

Krzysztof Pietraszkiewicz jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości.

W latach 1998–2006 był przedstawicielem ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego. Również od 2003 do 2016 roku był członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którym był wcześniej w latach 1998–2000, Wiceprzewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP. Od 1997 do 2014 roku piastował stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A., obecnie jest Sekretarzem Rady. W latach 2002–2003 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz S.A (od lipca 2014 r. do listopada 2018 r.).

Krzysztof Pietraszkiewicz jest orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej i w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest jednym z kreatorów systemu poręczeń i gwarancji kredytowych oraz współtwórcą Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy ZBP.

Wspólną inicjatywą Krzysztofa Pietraszkiewicza i środowiska bankowego jest Klub Polska 2025+ będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów, w którym od 2004 roku przewodniczył ponad stu debatom ekspercko-naukowym.

Jest też autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie a także organizatorem, współorganizatorem lub panelistą kilkuset kongresów, konferencji, debat i paneli problemowych z udziałem przedstawicieli: świata nauki, parlamentarzystów, rządu, centralnych urzędów, banków.

Krzysztof Pietraszkiewicz jest członkiem Rady Fundacji i Kapituły Godła „Teraz Polska”, był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I kadencja). Od utworzenia jest przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów Warszawskiego Instytutu Bankowości. Od 2008 był członkiem, a następnie przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 2018 został wybrany Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną, uczestnicząc we władzach organizacji pożytku publicznego, m.in.: od 1991 r. członek, a od 2010 r. przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Promyk Słońca, działającej na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, członek Rady Programowej Fundacji Pro Progressio i Rady Fundacji Porozumienie Bez Barier , przez wiele lat był członkiem Społecznej Rady Warszawskiego Szpitala Dziecięcego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997)[2], Orderem Wielkiego Księcia Gedymina IV klasy za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej (1996), Odznaką Honorową Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015)[3], a także Złotym Medalem Akademii Umiejętności.

Jest także laureatem w plebiscycie na 10 najbardziej zasłużonych bankowców 10-lecia w 2000 organizowanego przez Miesięcznik BANK. W 2006 Towarzystwo Hipolita Cegielskiego przyznało mu tytuł „Lidera Pracy Organicznej”, a w 2011 Fundacja Wokulskiego wyróżniła tytułem „Pozytywista roku” w kategorii Gospodarka. Jest także laureatem tytułu Mistrza Mowy Polskiej 2012.[4] Uhonorowany również m.in. medalem Fundacji Rektorów. W czasach studiów wyróżniony tytułem Primus Inter Pares oraz Medalem im. M. Kopernika za wyniki w nauce i pracy społecznej .W 2018 roku wyróżniony został Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

29 listopada 2017 uzyskał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Pietraszkiewicz

ZBP

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego...

Pobierz Raport

BIURO ORGANIZATORA

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warsaw
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl

AKREDYTACJE

Monika Kusowska
phone: +48 22 840 6522,

+48 22 851 0309
e-mail: akredytacje@14.fgtime.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Krzysztof Węglarz
phone: +48 504 278 770
e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl