Archives

Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: Sieci Systemy Energetyczne). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na Uniwersytecie Stanforda oraz Zarządzania projektami, Washington University, USA.

Przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego, od zadań inżynierskich po menedżerskie, obejmując cały biznesowy obszar energetyki – od dystrybucji po wytwarzanie. Był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator, a ostatnio – prezesem Enei Elektrowni Połaniec.

Uzyskał dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Akredytacji.

Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w branży, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki.

Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w fundacjach i stowarzyszeniach branżowych, m.in. w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, jako Prezes Oddziału Pilskiego i przewodniczący komisji ds. legislacji przy ZG SEP; jest członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Elektrowni.

Read More

„Michał Piątkowski: Radca prawny / Kierownik ds. konsumenckich w Departamencie Public Affairs i Spraw Regulacyjnych T-Mobile Polska S.A. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji oraz nowych technologii. Uczestniczył w procesie legislacyjnym wszystkich dotychczasowych nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania nowych uregulowań prawnych do procesów biznesowych. Odpowiada za prowadzenie postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz Prezesa UKE. Jest aktywnym członkiem komitetów działających w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Poprzednio pracował dla Ministerstwa Łączności oraz UKE. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA Oxford Brookes University.”

Read More

Markus joined the payments team of DG FISMA in June 2021. He started his career in the Austrian Ministry of Finance. As Financial Services Attaché, he was involved in the negotiations on PSD2 and all dossiers related to financial services for almost seven years. Before joining the European Commission, he worked in the private sector and the Single Resolution Board.

Read More

Ms Irina Fan joined the Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) as the Director of Research in January 2022, leading the Council’s Research Department to conduct a wide range of surveys, research studies, and analysis on key trends that affect the global trade and economic environment and identifying business opportunities for Hong Kong companies in the Mainland China and international markets. Irina has over 25 years of research experience with extensive exposure to Mainland China, the Asia Pacific region and international markets. Prior to joining HKTDC, she held senior positions in the financial services and banking sector, including Head of Insurance Market Analysis at Swiss Re based in Zurich and Senior Economist at Hang Seng Bank. She started her career as an HKTDC economist, overseeing services-related research projects. Irina graduated from the University of Hong Kong with a Master of Economics degree.

Read More

Związany z sektorem bankowym od ponad 15 lat. Od 2014 r. w strukturach Europejskiego Banku Inwestycyjnego aktywnie uczestniczył w procesach finansowania projektów w Polsce oraz krajach bałtyckich. Był zaangażowany w transakcje finansowania dla Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, banków oraz klientów korporacyjnych z różnych sektorów. Realizował operacje finansowania kredytami inwestycyjnymi, a także produktami strukturyzowanymi oferowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny, takimi jak sekurytyzacje, risk sharing oraz project finance.

Jest radcą prawnym. Przed dołączeniem do EBI pracował przy licznych transakcjach finansowania i restrukturyzacji w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom licencjata w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Odbył roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Aarhus w Danii.

Read More

Michał Kępowicz, Dyrektor ds Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare CEER,
wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.
W Philips odpowiedzialny jest za rozwijanie współpracy i projektów z administracją rządową, samorządową, uczelniami i szpitalami.

Wcześniej zatrudniony jako dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia
i główny ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych UE w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).

Ekspert od zarządzania złożonymi projektami międzynarodowymi i negocjator programów UE.

Read More

Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN, a następnie, w latach 1998 – 2007 w GINB, NBP, oraz 2012 – 2018 w UKNF odpowiadał za politykę regulacyjną polskiego sektora bankowego. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Od roku 2013 do 2018 był członkiem Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Read More