Archives

r.pr. Justyna Romanowska – specjalista w dziedzinie dyplomacji technologicznej oraz prawie nowych technologii. Aktualnie pełni funkcję attaché ds. cyfrowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli i kieruje pracami referatu  ds. cyfryzacji. Jest również przedstawicielem Polski w ramach sieci Digital Diplomacy Networks (Digital ambassadors).

Z wykształcenia prawniczka. Absolwentka aplikacji sądowej przy SO w Warszawie. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Urzędnik polskiej administracji publicznej z kilkunastoletnim stażem pracy w kraju oraz za granicą (13 lat doświadczenia w regulacji sektora cyfrowego).

Wieloletni negocjator unijny prawa nowych technologii w Brukseli. Praktyk w zakresie tworzenia regulacji unijnych oraz ich implementacji. Reprezentantka Polski w gremiach Rady UE zajmujących się cyfryzacją i nowymi technologiami, grupach tematycznych działających przy Komisji Europejskiej oraz ekspert w kraju.

Read More

Jest absolwentem Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, Szkoły Głównej Handlowej oraz Executive MBA Akademii Koźmińskiego.

Karierę zawodową w Orange Polska rozpoczął w 2000 roku w obszarze kontrolingu. W następnych latach, obejmując stanowiska menadżerskie, rozwijał obszar planowania sieci i realizacji inwestycji, a następnie odpowiadał za rozwój platform usługowych i R&D. Od 2017 roku odpowiadał za infrastrukturę i środowisko techniczne dla fix, mobile i IT, realizując wiele kluczowych projektów, w tym zaprojektowanie i wybudowanie oddanego w ubiegłym roku Warsaw Data Hub, modernizację  istniejących Data Centers, projekt dekarbonizacji mający na celu zmniejszenie emisji CO2 i optymalizację sieci Legacy,

Obecnie jest całościowo odpowiedzialny za techniczną obsługę klientów; monitorowanie, zarządzanie, utrzymanie i optymalizację sieci; zarządzanie Partnerami Technicznymi; zapewnienie jakości środowiska technicznego; zapewnienie kompleksowej wiedzy i odpowiedniej jakości danych fizycznych i logicznych o infrastrukturze; zarządzanie zasobami i majątkiem; definiowanie wymagań i wdrażanie standardów dla procesów operacyjnych i systemów informatycznych.

Read More