Archives

Markus Kalliola works as a Project Director in Sitra’s Health data 2030 project and as a coordinator in the EU’s Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS) cooperation project. The Health data 2030 project creates solutions, draws up rules and builds a bridge for the cross-border use of health data in Europe.

What?

Markus has a Master’s degree in technology and has been engaged in digitisation projects in the private and public sectors. With his experience as an entrepreneur and an EU official, he understands both practice and the directives.

Earlier Markus worked in Sitra’s Fair data economy project IHAN project and was responsible for influencing the EU and Isaacus project enhancing the secondary use of well-being data in Finland and creating the operating model for the new data provider Findata.

What else?

Markus wants to make his mark both on the running path and in society. In his opinion the world is filled with good principles and beliefs but they do not materialise often enough. He forgets all this though when he plays with his two daughters. This reminds him of whose future Sitra works for.

Read More

Współzałożyciel startupu CliniNote, przedsiębiorca i menadżer z wieloletnim doświadczeniem zarządczym w strukturach korporacji finansowych w AIG i Santander Consumer, spółek medycznych EMC Instytut Medyczny, PENTA Hospitals oraz spółek produkcyjnych GHP/Swiss Post. Doradca w zakresie transformacji i rozwoju biznesu, doświadczony mentor i coach. Współtwórca serwisu e-commerrce Vinni.pl Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

CliniNote startup co-founder, entrepreneur and manager with long experience in financial corporation AIG, Santander Consumer, hospital chain EMC Medical Institute / PENTA Hospitals, and mass-mailing enterprise GHP / Swiss Post. An advisor in the field of digital transformation and business development, executive coach and mentor. Co-founder of the e-commerce portal for wine passionates vinni.pl . He started his professional career as a researcher and lecturer at the Institute of Geography of the Jagiellonian University

Read More

Prawnik, menedżer, ekspert rynku cyfrowego, pasjonatka transformacji cyfrowej na rzecz ułatwiania komunikacji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Przez 10 lat sprawowała funkcje kierownicze w Ministerstwie Cyfryzacji. Blisko 7 lat pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Realizowała projekty dotyczące m.in. identyfikacji elektronicznej, interoperacyjności, e-usług publicznych, a także wdrażała zmiany prawne znoszące bariery w obszarze cyfryzacji. Aktualnie Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Transformacja Cyfrowa odpowiedzialna m.in. definiowanie agendy badawczej, identyfikację potrzeb w infrastrukturze badawczej w Łukasiewiczu, współpracę z ekspertami branżowymi i budowę konsorcjów projektowych.

Read More

od 2002 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim – obecnie w Departamencie Systemu Płatniczego. Kieruje zespołem, który analizuje system finansowy pod kątem stabilności finansowej i innowacji finansowych, jak również bada zagadnienia cyfrowego pieniądza banku centralnego. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą: analizy ryzyka systemowego, polityki makroostrożnościowej, nowych usług na rynku finansowym i ewolucji modeli biznesowych instytucji finansowych. W przeszłości reprezentował NBP w pracach grup roboczych Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, a obecnie – w grupie roboczej OECD zajmującej się cyfryzacją usług finansowych i jej implikacjami dla polityki gospodarczej i regulacyjnej.

 

Read More

doradca ds. strategii klimatycznej (climate officer) Orange Polska S.A. Odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii #OrangeGoesGreen, która łączy dążenie do szybkiej dekarbonizacji działalności Orange Polska z poszukiwaniem wartości dla klientów i wszystkich interesariuszy.

Wiceprzewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

W latach 2015-2020 pracował w globalnej centrali Grupy Orange w Paryżu – najpierw w zespole zarządzającym działalnością Orange w Europie a następnie w Transformacji Grupy Orange jako dyrektor gabinetu Wiceprezesa Grupy Orange. Do 2015 roku Dyrektor Biura Zarządu Orange Polska.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiadacz Certificate in Global Management INSEAD.

Read More

Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.
W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.
Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.
Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Read More

dziennikarz. Ma ponad 25. letnie doświadczenie w mediach – w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych. Zajmuje się CSR, ESG, zrównoważonym rozwojem. Prowadzi spotkania biznesowe na żywo i online. Jest koordynatorem Grupy Odpowiedzialny e-Commerce w e-Izbie. Obecnie w Muzo.fm (Grupa POLSAT). Napisał i opublikował 16. książek, w tym co najmniej połowę z nich na podstawie wywiadów. Najnowsza z nich to „Technologiczne magnolie”.

Read More